Unesi riječ

Domaći

nistagmus (grè. nystaxis klimanje glavom, drijemanje) med. bolesno treptanje oèima, drhtanje oèiju, grè u oènojjabuèici ili kapcima