Unesi riječ

Domaći

patos (grè. pascho patim,pathos patnja, bolest)patnja, bolest; bolesno stanje, osobitoduše; strast, strasna uzbudenost;strasna uzvišenost i dirljivost u izrazui govoru, velika osjeæajnostgovornika ili pjesnika, osjeæajnost,toplina, žar, polet, zanos; strastveni