Unesi riječ

Domaći

PREVODNICA (ustava) -hidrotehnički objekt koji omogućuje svladavanje manjih razlika vodenih razina dužrijeke ili plovnog kanala. Služi za propuštanje brodova kroz brane kojepreprečuju plovni put ili zareguliranje otjecanja vode.