... Rječnik | rentabilnost | (lat. rentabilitas)donošenjep... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

rentabilnost (lat. rentabilitas)donošenjeprihoda, isplativost, unosnost