Unesi riječ

Domaći

Svebi (lat. Suebi) mn. veliko germansko pleme na obalama Baltièkog mora, odakle se raširilo na zapad i jug (kasnije je od ove rijeèi nastala rijeè Švabo, koja se kod nas, u narodu, upotrebljava za Nijemce opæenito)  
svećenički,duhovnjački sacerdotalan  
svedenborgovci mn. pristaše švedskog prirodnjaka, teozofa i navodnog vidovnjaka Emanuela Svedenborga (16881772)  
svegliato èit. sveljato (tal.) glaz. živo, živahno, krjepko  
švejk dobroæudni vojnik; smiješan vojnik uopæe (po imenu Jozefa Švejka, glavnog junaka Hašekova romana Dobri vojak Švejk)  
SVEKAR muževljev otackome je sl.ovljeva žena snaha. Snahe ganajčešće nazivaju tatom, ocem ili babom, a on njih kćerima ili po imenu.  
SVEKRVA muževljeva mati kojoj je sl.ovljevažena snaha. Snahe često nazivaju S. majkom,nanom, dadom i majkom, a ova njih kćerimaili po imenu. U krutim patrijarhalnimodnosl.a u porodici S. je imala, i ponekad još uvijek ima, punu vlast nadsnahom. To je bilo naročit  
šveleri (njem. Schwelle prag) mn. pragovi za koje su prièvršæene željeznièke traènice (šine)  
SVEMIR (KOZMOS) prostorno ivremenski beskonačan svijetkoji nas okružuje. Istraživanjem njegovaustroja i razvoja bavi se kozmologija. Dosadašnjim opažanjimadostupan je samo mali dio Svemira u kojem senalazi oko 100 milijardi galaksija.  
SVEMIRSKA PRAŠINA krute čestice kojese nalaze u Svemiru;povremeno padaju i na Zemlju.  
sveng (engl. swing) šport, u boksu: širok postrani udarac iz veæe udaljenosti  
šverc (njem. Schwärzung) krijumèarenje, "crna burza"; krijumèarena roba  
švercati (njem. schwärzen) krijumèariti  
švercer (njem. Schwärzer) krijumèar  
švermati njem. (schwärmen) sanjariti,èeznuti, priželjkivati  

1 2