Unesi riječ

Domaći

trupa (njem. Truppe, fr. latroupe, lat. turba gomila, mnoštvo, èeta) 1. voj. dio, jedinica vojske; 2. društvo putujuæih umjetnika,osobito glumaca; svi èlanovi nekog kazališta ili cirkusa