... Rječnik | ULAZAK DUŠE U DIJETE | nagađanja raznih kulturnih na... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ULAZAK DUŠE U DIJETE nagađanja raznih kulturnih naroda ranijeg vremena o tome kad u dijete uđeduša, pa ono postane čovjekom.Stara babilonska i egipatska medicina smatrala je da se to događa u času rođenja. Takvog je mišljenja bio i grč. filozof Platon (427—347p.n.e.). Budizam