... Rječnik | Dojenče | V. odojče. | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Dojenče V. odojče  
Dojenje Ishrana odojčeta na grudima majke ili koje druge žene dojkinje.  
Dojilja Žena koja doji svojim grudima svoje ili tuđe dijete.  
Dojkka V. mamma  
Doktor V. doctor  
Doktorand Lice koje se sprema da postigne zvanje doktora neke nauke, npr. medicinskih nauka.  
Doktorat Naučni stepen koji daje pravo na naziv doktora nauka; d. medicinskih nauka, naučni stepen koji postiže ljekar odbranom disertacije.  
Doktrina Učenje, skup mišljenja u nekoj naučnoj školi; (med.) jedinstveni i isključivi stav ili pogled o izvjesnim pitanjima u medicini.  
Dolabra Zavoj koji po izgledu posjeća na dugački iver. D. se stavlja na tri napina: (1) d. currens, (2) d. reversa, (3) d. serpens.  
Dolichocephalia Dolihocefalija, dugoglavost, frontookcipitalno izdužen oblik glave.  
Dolichocephalus Dolihocefalus, dugačka ili uzana glava čija je dužina mnogo veća nego njena širina.  
Dolor Bol, jedan od četiri klasična znaka zapaljenja. V. inflammatio, bol.  
Dolores Bolovi, porođajni bolovi, trudovi; d. osteocopi nocturni, jaki bolovi u kostima, obično noću, u sifilisu kostiju; d. terebrantes, v. d. osteocopi nocturni.  
Domaći ljekar V. ljekar  
Domaćin Životinja ili biljka u kojima parazitski živi neki drugi organizam.  

1 2 3 4