... Rječnik | Dominantan | Koji preovlađuje. V. mendeliz... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Dominantan Koji preovlađuje. V. mendelizam.  
Dominantne osobine V. Mendelovo djelo  
Dominatio Dominiranje; (2) dominantna uloga neke vrste u životnoj zajednici; (2) dominiranje osobina u procesu nasljeđa. V. biocenoza, Mendelovo djelo.  
Domuz V. anthrax  
Don Površinska nedeljna doza (pod dosis.).  
Donanova ravnoteža Hemijski princip po kome je proizvod difuziobilnih katjona i difuzibilnih anjona na jednoj strani polupropustljive membrane jednak proizvodu difuzibilnih anjona i katjona na drugoj strani membrane. Postojanje većih količina bjelančevina u krvnoj plazmi nego u međućelijskoj tečnosti, s obzirom na to da se bjelančevine ponašaju kao anjoni broj difuzibilnih katjona je za oko 5% veći, a broj difuzibilnih anjona za 5% manji u plazmi nego u međićelijskoj tečnosti.  
Donath-Landsteinerov test V. test  
Donor Supstancija koja nešto odaje od sebe, npr. donor vodonika, neka supstancija koja predaje vodonik nekoj drugoj supstanciji.  
Donožje V. metatarsus  
Donvulzivan V. convulsus  
DOPA-oksidaza Fement koji oksidiše dioksifenilalanin stvarajući jedan tamnomrk pigment.  
Doping (engl.), upotreba raznih lijekova (benzedrin, kofein, kokain, strihnin i dr.) u svrhu pojačanja radne sposobnosti. D. se ne smije koristiti pri sportskim takmičenjima i konjskim trkama (davanje ovih lijekovak onjima).  
Dopunska ishrana V. ishrana  
Dorsalis Leđni. Suprotno: ventralis.  
Dorsoventralis Od sprijeda unazad ili dorzoventralno, npr. dorzoventralna ili sagitalna ravan.  

1 2 3 4