... Rječnik | Refleks | Nehotičan odgovor na nadržaj... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Refleks Nehotičan odgovor na nadržaj prenijet preko refleksnog luka. Može se sastojati u mišićnoj kontrakciji, sekreciji žlijezde, ili inhibiciji ovih radnji. V. refleksni luk; abdominalni r., v. trbušni r.; Ahilov r., kontrakcija mišića lista na nozi usljed naglog istezanja; izaziva se udarcem po A. tetivi. Centar je u kičmenoj moždini od L5 do S2; Bainbridgeov refleks, refleksno povećanje frekvencije srca koje nastaje pri povećanju krvnog pritiska u šupljim venama i desnoj pretkomori u cilju otklanjanja viška krvi iz vena i desne pretkomore; bulbusni r., usporenje srčane radnje izazvano pritiskom na očne jabučice. To usporenje je pri vagotoniji vrlo izraženo. V. vagotonija; defekacioni r., refleksno pražnjenje crijeva. Refleksni centar nalazi se u slabinskom i krsnom dijelu kičmene moždine. V. defecatio; Golgijev tetivni r., naglo i kratkotrajno popuštanje tonusa skeletnog mišića koje nastaje pri snažnom istezanju mišića i koje dovodi do razdraženja Golgijevog tetivnog aparata; gustolakrimalni r., lučenje suza draženjem čula ukusa. U slučajevima hronične oduzetosti obraznog živca (n. facialis) ponekad dolazi do lučenja veće količine suza pri jelu (tzv. fenomen krokodilskih suza). Objašnje ovog refleksa još nije dato; Hering-Breuerov r., omogućava smjenjivanje udisanja i izdisanja. Pri rastezanju pluća dolazi do razdraženja receptora u plućima, od kojih se vlaknima vagusa prenose impulsi u izduženu moždinu i inhibira se centar za udisanje. Pri izdisaju prestaje razdraženje receptora a time i inhibicija tog centra; r. karotidnog sinusa (Czermakov opit), refleksno (preko vagusa) usporavanje pulsa usljed nadraženja preko presoreceptora u zidovima karotidnog sinusa pri pritisku na karotidnu arteriju iznad gornje ivice sternokleidomastoidnog mišića; konjunktivni r., zatvaranje očnih kapaka usljed nadraženja konjunktive. Refleksni luk ide; n. trigeminus-bulbus-n. facialis. Gasi se samo u dubokoj komi i u najdubljoj narkozi; kor  
Refleksna halucinacija V. synaesthesia  
Refleksni Koji se odnosi na refleks; r. centar, v. centar; r. luka, anatomska spona između receptora i efektora nekoga refleksa. Sastoji se od aferentnog (centripetalnog) kraka, refleksnog centra (sinapse), eferentnog kraka. V. Refleks.  
Refleksni Koji se odnosi na refleks; r. centar, v. centar; r. luk, anatomska spona između receptora i elektrona nekoga refleksa. Sastoji se od aferentnog (centripetalnog) kraka, refleksnog centra (sinapse), eferentnog kraka. V. refleks.