... Rječnik | Spastičan | (1) koji se odnosi na sprazam;... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Spastičan (1) koji se odnosi na sprazam; (2) koji je u vezi s povišenom refleksnom razdražljivošću, kao, npr., pri piramidnim lezijama spastičan tonus, tj. povišen tonus mišića, naročito u početku pasivnog istezanja mišića; na kraju pasivnog pokreta može naglo da popusti. V. fenomen peroreza (pod znak).  
Spastički entropion V. entropium  
Spastički hod V. hod  
Spastički ileus V. ileus