... Rječnik | spastièan | (grè. spastikos trzav, koji v... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

spastièan (grè. spastikos trzav, koji vuèe) med. v. spazmodièan