... Rječnik | abartikulacija | (lat. ab od,articulus zglob)zg... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

abartikulacija (lat. ab od,articulus zglob)zglob, gležanj, pregib  
Abasidi mn. dinastijaarapskih kalifa (7501517) sa sjedištem u Bagdadu; vrhunac dinastije predstavlja vladavina legendarnogHarunalRašida (89 st.)  
abassiménto (tal.) snižavanje,smanjivanje,spuštanje  
abassiménto di mano čit. abasimento dimano (tal.) glaz. spuštanje ruke pri udaranju takta; stavljanje jedne ruke pod drugu (prisviranju na glasoviru)  
abassiménto di prezzo čit. abasimento di preco (tal.)trg. spuštanje cijene  
abassiménto di voce čit. abasimento di voče (tal.) glaz.spuštanje glasa  
abaton (grč.) nepristupačandio hrama, svetišta ili crkve, osobito za inovjerce  
abazija (grč. a ne, bainohodam) živčani poremećaj koji onemogućuje hodanje  
abažur (fr. abatjour) 1.sjenilo na svjetiljci, zaslon; 2. kosi prozor koji prima svjetlost odozgo;prozor na podrumu kroz koji svjetlost ulazi samo odozgo; 3. nadstrešnica nad prozorima i izlozima koja štiti odsunca; 4. reflektor na nekomuređaju za osvjetljavanje  
abba (aram.)starozavjetni naziv za praoca, proroka; duhovni otac; svećenik, učitelj  
abbé (fr.) opat, svećenik  
abd (ar.) u arapskimsloženim osobnim imenima:sluga, rob, npr. Abdalah slugaAlahov; Abdelkader sluga svemogućegBoga; Abdelmedžid sluga preslavnog(Boga); Abdurrahman sluga milosrdnog (Boga) itd.  
Abderićani (grč. Abderitai)stanovnici starog tračkog grada Abdere koji su bili poznati po svojoj ograničenostii gluposti; otuda: glupi, ograničeni ljudi  
abderitizam glupost,ograničenost, budalaština; usp. Abderićani  
abdest (perz. ab dest)muslimanski vjerski običaj da prije svake molitve peru ruke, lice i noge; pranje vodom  

1 6 7 8 9 10 262