... Rječnik | ab initio | čit. ab inicio (lat.) od poč... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ab initio čit. ab inicio (lat.) od početka  
ab instantia čit. ab instancija(lat.) prav.v. pod instancija  
ab intestato (lat.) prav. bezoporuke (testamenta)  
ab ipso Lare incipe (lat.) od samoga Lara (kućnoga boga)počni, tj. počni sam od sebe, očisti najprije pred svojom kućom  
ab Jove principium (lat.) od Jupitra početak, tj.započnimo s Jupitrom(koji je najvažniji), tj. odajmonajprijepočast najuglednijem  
ab ovo (lat. ab ovo odjajeta) ispočetka, sasvimispočetka, iznova, iz osnove  
ab re (lat. ab re odstvari) bez uzroka, bez razloga  
ab uno disce omnes (lat.) po jednome prosudi sve, tj. kakav je jedan, takvi su i svi ostali  
aba (ar.) gruba vunenatkanina, seljačka muška odjeća bez rukava od takve tkanine  
abak (lat. abacus)svečani stol za skupocjenoposuđe kod starih Rimljana; daska za igru;stol posut pijeskom za matematičkecrteže i radove, daska na kojoj se računa; u kat. crkvi: stol pokraj oltara; arbit. četverokutna ploča koja pokriva glavicu (kapitel) stupa  
abakcija (lat. abactio partus) med. pobačaj, pobacivanje; abortus  
abalijenacija (lat. abalienatio)prav. otuđivanje,otuđenje, ustupanje  
abalijenirati (lat. abalienare)prav. lišiti,otuđiti, otuđivati  
abanacija (lat. ab od, annusgodina) prav. jednogodišnje progonstvo iz zemlje  
abandon (fr.) odustajanje od svog prava; pravo osiguranika da osiguravatelju ustupi brod i sve nanjemu uz isplatu iznosa na koji je brod bioosiguran  

1 2 3 4 5 262