... Rječnik | cirkon | (perz.) min. dragikamen, žute... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

cirkon (perz.) min. dragikamen, žute ili crvenkastosmeđe boje  
cirkonij (perz.) kem. element,rijetka kovina, nalazi se umineralu cirkonu (po čemu je i dobio ime),atomska težina 91,22, redni broj 40,znak Zr  
cirkul (tal. circolo područje) negdašnji naziv (u Dalmaciji) za krug, okružje, područje, kotar  
cirkulacija (lat. circulatio) 1. zool. optjecanje, krvotok; 2. fin. optjecaj (novca); 3. trg. promet (robe); 4. kolanje, rasprostiranje,kruženje (vijesti, glasova i si.)  
CIRKULACIJA ATMOSFERE opći naziv za gibanje zraka u atmosferi bez obzira nahorizontalne ili vertikalne razmjere. Strujanje zraka je prirodni mehanizam kojim se nastoje izjednačiti razlike utemperaturi i tlaku zraka.  
cirkulacijski organi anat. krvne žile, sustav krvnih žila  
cirkulacijski papiri trg. mjenice, kreditna pisma i si. (kao zamjena gotovog novca za neko vrijeme i bez sigurne podlogekoja bi jamčila njihovu isplatu)  
cirkular (lat. circulare) 1.službeno pismo koje se šaljevećem broju osoba i ustanova s istimsadržajem, okružnica; 2. teh.beskrajna, kružna pila  
cirkularan (lat. circularis)kružni, u obliku kruga, koji se kreće u krugu; koji ima osobinu cirkulara 1.  
cirkularna nota pismo koje nekavlada šaljestranim vladama i u kojem izlaže svoja stajališta i odluke o nekom aktualnompolitičkom pitanju  
cirkulirati (lat. circulare) 1.kružiti, teći,optjecati; 2. ići od ruke do ruke, biti u optjecaju, biti u tečaju; 3. kolati,pronositi se (glas); 4. kem. ponovno destilirati  
cirkulus (lat. circulus) krug,kružnica, kružnalinija, kružna putanja  
cirkum (lat. circum)prijeđi, oko, okolo, unaokolo (u mnogim složenicama)  
cirkumcizija (lat. circumcidereobrezati)obrezanje (kod Židova i muslimana); usp. sunet  
CIRKUMCIZIJA (lat. circumcidere—obrezati), v.Obrezivanje.  

1 2 3 4