Unesi riječ

Engleski rječnik

quick hitar  
quick brz  
quick žuriti  
quick ratio pokazatelj trenutne likvidnosti  
quick release kratko objeručno gornje vršno odbijanje  
quick response program program brzog odziva  
quick reversibility brzopovratnost  
quick set prvi tempo  
quick set kratko dizanje lopte  
quick tempered raspaljiv  
quick tempered nagao  
quick witted snalažljiv  
quick witted dovitljiv  
quick witted oštrouman  
quick-tempered nagao  

1 2 3 4 5 14