Unesi riječ

Domaći

qui vivra, verra èit. ki vivra, vera (fr.) tko živi, vidjet æe, tj. buduænost æe pokazati, vidjet æe se  
quid pro quo èit. kvid pro kvo (lat.) jedno umjesto drugog, brkanje, nesporazum, zamjena u pojmu, osobi ili imenu  
quieta non movere èit. kvijeta non movere (lat.) ono što miruje ne treba dirati (prema Platonu), opomena vladama da ne pretjeruju u donošenju reformi  
quieto èit. kvijeto (tal.) glaz. mirno, spokojno  
quitte ou double èit. kit u dubl (fr.) u igri: ili gubitak povratiti ili dvostruko platiti; pren. staviti sve na kocku, ili ostati ili propasti