Unesi riječ

Španjolski rječnik

quiebra(hacer) bankrotirati  
quiebra; ruina stecaj  
quién; que tko, komu  
quién; que tko, komu  
quienquiera; cada uno(una) koji god, bilo koji; svaki  
quilate karat  
química kemija  
químico(a) kemijski  
quimono; kimono kimono  
quince petnaest  
quiosco novinski kiosk  
quisiera(yo) želio bih, volio bih  
quiste cista, oteklina  
quitar skinuti (odjecu i sl.)  
quitar; tirar osloboditi (smetnje)  

1 2