... Rječnik | ukinuti (zakon) | abrogate | Engleski rječnik
Unesi riječ

Engleski rječnik

abrogate ukinuti (zakon)  
abrogate ukinuti zakon  
abrogate ukinuti  
abrogate abrogirati