Unesi riječ

Domaći

an?eo angel  
anabolizam anabolism  
anadiploza anadiplosis  
anaemic anaemia  
anaerobna fermentacija anaerobic fermentation  
anaerobna obrada otpada anaerobic treatment of wastes  
anaerobne bakterije anaerobic bacteria  
anaerobni alaktatni kapacitet anaerobic alactate capacity  
anaerobno tlo anaerobic soil  
anafaza anaphasis  
anafilaksa anaphilactic  
anafilaksa anaphilactics  
anafilaksa anaphylaxis  
anafora anaphora  
anagram anagram  

Engleski rječnik

an neodređeni član  
an neodređen član  
an nekog  
an jedan  
an jedno  
an neki  
an appropriate solution prikladno rješenje  
an appropriate solution odgovarajuće rješenje  
an operation designed to postupak kojemu je cilj  
an operation designed to postupak koji se obavlja  
an operation designed to postupak koji se obavlja radi nečega  
ana zbirka izreka  
ana uspomene  
ana zbirka anegdota o nekom čovjeku  
ana crtice  

1 2 3 4 5 116