Unesi riječ

Domaći

Anabiosis Anemija, slabokrvnost, malokrvnost. Može biti posljedica nedovoljnog stvaranja ili povećanog gubljena eritrocita ili hemoglobina (krvavljena, hemoliza). Postoje hipohrome a., u kojima je hemoglobin srazmjerno više samnjen, i hiperhromne a., u kojima je hemoglobin srazmjerno manje smanjen od broja eritrocita, ahilička a., hipohromna anemija prouzrokovana rđavom resorpcijom gožđa usljed nedostatka slobodne sone kiseline u želucu. Ovo oboljenje češće je u žena. Sin. ahilička hloranemija, feriprivna a,; aplastička a., vrsta malokrvnosti prouzrokovana nestvaranjem crvenih krvnih zranaca usljed aplazije ili hipoplazije kostne srži (konstituciona slabost kostne srži, infekcije, tifus, difterija, dejstvo otrova (benzol, arsen), prodiranje tumora (rak dojke i dr.) u kostnu srž). A. a. praćena je smanjenjem broja leukocita i krvnih pločica (trombocita); feriprivna a., v. ahilička a.; hemolitička a., anemija usljed razaranja eritrocita u krvotoku. V. icterus haemolyticus; a. hyperchromicae, hiperhromne anemije, anemije u kojih je indeks bojenja veći od 1, a nastaju usljed nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline u kostnoj srži. Esencijalna ili perniciozna anemija, anemije kod izvjesnih parazitnih oboljenja, spraua, trudnoće i izvjesnih ciroza spadaju u ovu grupu anemija; a. perniciosa, perniciozna anemija, vrsta hiperhromne anemije koja nastaje usljed neapsorbovanja vitamina B12 u crijevu; pored jako smanjenog broja eritrocita, koji sadrže normalnu količinu hemoglobina (hiperhromazija), nalazi se u perifernoj krvi anisocytosis (veliki eritrociti, megalociti). Pojačano raspadanje eritrocita (hemoliza) izaziva žutu obojenost beonjača i bljedožutu boju kože. Postoji i atrofija sluznice jezika (Hunterov glositis) i želuca s ahilijom. Sin. Addisonova a., Biermerova a., esencijalna a.  
Anaeroban V. eeroban  
Anaesthesia Anestezija, neosjetljivost uopšte izazvana oštećenjem nervnog sistema ili dejstvom nekog anestetskog sredstva; a. dolorosa, bolna neosjetljivost, pojava neosjetljivosti za dodir, bol i temperaturu (toplotne razlike), obično u jednoj polovini tijela, praćena bolovima u istom predjelu. Nastaje usljed oštećenja talamusa (na suprotnoj strani); doboka a., nedostatak osjećaja u kome se položaju nalaze pojedini dijelovi tijela; epidularna a., v. sakralna a,; infiltraciona a., v. lokalna a.; lokalna a., neosjetljivost za bol izazvana lokalnom primjenom anestetičkih sredstava. L. A. može biti izazvana fizički i hemijski: (1) fizička 1. a. izaziva se hladnoćom, prskanjem hlor-etila na kožu radi postizanja površinske anestezije za manje incizije i punkcije, ili oblaganjem jednog dijela ili cijelog ekstremiteta ledom u cilju anestezije za aputaciju; (2) hemijska 1. a. izazivana je ranije kokainom, danas prokainom (koji je tri puta slabiji a 7-10 puta manje toksiačn od kokaina), perkainom, pantokainom itd. Radi usporenja resorpcije prokaina i produženja njegovog anestetičkog dejstva, dodaje se na 10-20 ccm njegovog 0,5%.tnog rastvora po kap 1‰-nog rastovra adrenaliza koji izaziva anemiju tkiva. L. A. po načinu primjene može biti: (1) infiltraciona l.a. u kojoj se svi slojevi tkiva operacionog polja prožimaju ubrizgavanjem prokaina ili se operaciono polje ograđuje pojasom ubrizganog prokaina; (2) provršina l.a. sluznica i seroznih opni, koja se i danas vrši poglavito rastvorima kokaina; (3) sprovodna l.a., endoneuralna, ako se prekida sprovodnljivost živca ubrizgavanje prokaina u sam živac: perineuralna ako se infiltriše neposredna okolina živca; lumbalna a., ubrizgavanje lokalnih anestetičkih sredstava u subduralni prostor lumbalnog predjela, čime se postiže prekid intraduralne sprovodljivosti korjenova lumbalnih nerava, tj. anestezija oblasti iz koje se u te nerve stiču senzitivna vlakna (donji ekstremiteti i donja polovina trbuha); mandibula  
Anaesthetica Anestetici, sredstva za ublažavanje bolova; lokalni a., sredstva koja sprečavaju ili uklanjaju bolove dejstvujući samo na mjestu primjene (na nekoj sluznici ili mjestu na kome su ubrizgana); opšti a., v. narcotica.  
Anafaza Stupanje deobe ćelije (mitoze) razilaženje hromosoma ka polovima vretana, poslije metafaze. Pri običnoj mitotičkoj deobi razilaze se svaka dva hromosoma postala diobom jednog, tako da obje nove ćelije dobiju isti broj (2n) hromosoma; pri mejozi se razilaze odgovarjaući (homologi) hromosomi, pa se na taj način izvrši kvalitativna redukcija. V. mejoza, mitoza, hromosomi.  
Anafilakcija Preosjetljivost organizma, obično vještački izazvana. U osnovi, anafilaktičkim reakcijama smatraju se one reakcije koje su izazvane eksperimentalno, za razliku od spontane alergije.  
Anafilaktička kriza V. crisis  
Anafilaktički enteritis V. enteritis  
Anafilaktički šok Tipična alergička reakcija ranog tipa sa sistemskom reakcijom. Javlja se poslije ponovnog unošenja iste supstancije.  
Anafilaktogen Antigen koji izaziva anafilaksiju. Većinom je bjelančevinaste prirode.  
Anafilatoksin Posreduje između kompleksa alergen-antitijelo i alergijskih reakcija (teorija anafilatoksina).  
Anaforeza V. elektroforeza  
Anafrodizijačka sredstva V. anaphrodisiaca  
Anagocitičko dejstvo Neke mineralne vode pokazuju dejstvo koje se ispoljava usporavanjem razvoja živih ćelija.  
Anagotoksičko djestvo Ovo dejstvo nekih mineralnih voda suprotstavlja se potencijalnoj, ali ne i manifestnoj toksičnosti. Ova osobina prema nekim toksinima utvrđena je eksperimentalno sa pojedinim mineralnim vodama. To dejstvo na neke toksine nejednako je i zavisi od prirode vode.  

1 2 3 4 5 18