Unesi riječ

Domaći

sto a hundred  
sto hundred  
sto one hundred  
sto table  
sto h a slično kodiranje stochastic coding  
sto sa nagibom benchboard  
sto stepeni centigrade  
sto stupnjeva centigrade  
sto za ispitivanje testboard  
stočar cattle breeder  
stočar cattle-breeder  
stočarska livestock  
stočarska farma ranch  
stočarska kretanja cattle-breeding movement  
stočarska proizvodnja livestock breeding  

Engleski rječnik

sto table  
stoat hermelin  
stoat zerdav  
stochastic slučajni  
stochastic stohastička  
stochastic stohastičke  
stochastic stohastički  
stochastic algorithm stohastički algoritam  
stochastic analysis stohastička analiza  
stochastic codebook stohastična kodna knjiga  
stochastic coding slučajno kodiranje  
stochastic coding sto h a slično kodiranje  
stochastic control theory stohastička teorija kontrole  
stochastic process slučajno zbivanje  
stochastic process slučajni proces  

1 2 3 4 5 25