Unesi riječ

Domaći

stotinjak hunderd  
stotinjak hundred  
stotinka cent  
stotinu hundred  
štovalac devotee  
štovani honoured  
štovani respected  
štovanje devotion  
štovanje homage  
štovanje regard  
stovarište depot  
stovarište repository  
stovarište reservoir  
stovarište staple  
stovarište store  

Engleski rječnik

store list carinska deklaracija, broda  
store-house skladište  
stored snabdjeven  
stored spremljen  
stored pohranjen  
stored message alert upozorenje o pohranjenoj poruci  
stored message autoforward automatsko prosljeđivanje pohranjene poruke  
stored message deletion brisanje pohranjene poruke  
stored message fetching dohvat pohranjene poruke  
stored message listing ispisivanje pohranjene poruke  
stored message listing listanje pohranjene poruke  
stored message summary sažeti prikaz pohranjenih poruka  
stored procedure pohranjeni postupak  
stored products uskladišteni proizvodi  
stored program pohranjeni program  

1 16 17 18 19 20 25