Unesi riječ

Domaći

u škripcu stuck  
u životu alive  
u đuture all together  
u bescijenje dirt-cheap  
u bescijenje for a mere trifle  
u bilo kojem obliku in whatsoever form  
u biti essentially  
u blizini about  
u blizini aroand  
u blizini around  
u blizini close  
u blizini hereabouts  
u blizini near  
u blizini near(to)  
u blizini nearby  

Engleski rječnik

ugly grdan  
ugly odvratan  
ugly gadan  
ugly nezgrapan  
ugly ružan  
ugly grdoba  
UGTD method UGTD metoda  
ui editor vi  
uideophony videotelefonija  
uideotext videotekst  
uideotext interaktivna podatkovna aplikacija (koja se emitir  
uideotext (videotex) videotekst  
uideotext (videotex) interaktivni komunikacijski sustav pristupa bazama  
uidicon vidikon  
uiewphone videotelefon  

1 2 3 4 5 608