Unesi riječ

Domaći

roditelji parents  
roditi accoucher  
roditi se naître  
rodom iz natif(ve); originaire  
rodoslovno stablo pédigree  

Francuski rječnik

rodage uhodavanje (novih strojeva)  
rôdeur(se) skitnica