Unesi riječ

Domaći

RODBINA krug krvnih srodnika. Dijeli se na najbližu i dalju rodbinu. U najbližu R. spadajudirektni preci i potomci, zatim braća isestre (v. Srodstvo).  
rodelejon (grè. rhodon ruža,elaion ulje) ružino ulje  
rodij (lat. rhodium) kem. element, kao srebro bijela kovina,otkriven 1804. u platinskim rudaèama, atomskatežina 102,91, broj 45, znak Rh  
rodlanje (njem. Rodeln) sanjkanje  
RODNOST (NATALITET) -pokazuje gornju granicu plodnosti neke demografske mase (naziva se i spontana rodnost).Ta granica ovisi o dobnom i spolnom sastavu stanovništva. Ovaj tip rodnosti svojstven je primitivnim i izdvojenimljudskim zajednicama; povijesno gledano,obilježavao je etapu ljudske borbe za opstojanje.  
RODNOST (NATALITET) broj živorođenedjece unekom području u određenom razdoblju. Obično se izražava kao broj živorođenih natisuću stanovnikau jednoj godini. Izračunava se u promilima (%o).  
rododendron (grè. rhodon ruža,dendrondrvo) bot. porodica grmastih biljki s lijepim ljevkastim cvjetovima, mnoge vrste suzimzelene; gotovo sve rastu po visokim planinama Europe, Azije iSjeverne Amerike  
rodologija (grè. rhodon ruža,logia) bot. opisivanje ruža; znanost o ružama  
rodomel (grè. rhodon ruža, lat.mel med) ružin med, med od ruža  
rodomont (tal. rodomonte)hvalisavac (izraz stvoren po Rodomontu, hvalisavcu i razmetljivcu u Ariostovom epu "Bijesni Orlando")  
rodomontada (fr. rodomontade, tal.rodomontata)razmetanje, hvalisanje  
rodosaharon (grè. rhodon ruža,sakcharšeæer, sok koji curi iz koljenaca bambusove trske) ružin šeæer  
RODOSKRVNJENJE incest, krivično djelo protiv braka i porodice, glava 17, čl. 198našeg Krivičnog zakonika:»Ko izvrši obljubu sa srodnikom po krvi u pravoj liniji ili sa bratom odnosno sestrom,kazniće se zatvorom (dotri godine)«. Međutim,prema običajno-moralnim normamau p  
RODOSKRVNUĆE v Incest.  
rodostagma (grè. rhodon ruža,stagma kap,tekuæina) ružina voda