Unesi riječ

Domaći

roden roden  
roden roden  
roden roden  
rodendan rodenden  
roditelji roditeli  
roditi rada  
roditi se se rada  
rodom iz domašen; po poteklo  
rodoslovno stablo pedigre; poteklo  

Makedonski rječnik

rod; pleme klan, klika  
rod; vid; tip pleme; vrsta  
roden roden  
roden roden  
roden roden  
rodenden rodendan  
roditeli roditelji  
roditeli po maž/žena muževi/ženini roditelji  
rodnina srodan, rodak