... Rječnik | masa; pašteta, masa | masa; mnoštvo; pašteta; test... | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

masa; pašteta, masa masa; mnoštvo; pašteta; testo  
masaža masaža  
masivan masiven  
maska maska  
maslac puter  
maslina maslinka  
masovno odlaženje masovno zaminuvawe  
mast mast; masnotija  
mašta imaginacija; fantazija  
mašta, fantazija; sprava mecta; fantazija; aparat; naprava  
mastan mrsen  
mastan, uljast mrsen  
mastan, uljast mrsen  

Makedonski rječnik

masa stol  
masa; mnoštvo; pašteta; testo masa; pašteta, masa  
masaža masaža  
masiven masivan  
maska maska  
maški; maški rod; mažestven muški, muški rod; muževan  
maskira; se maskira; prestoruva; se prestoruva prerušiti, prikriti  
maško dete djecak  
maško; mažjak mužjak, muškarac  
maslinka maslina  
maslo za ložewe loživo ulje  
masovno zaminuvawe masovno odlaženje  
mast(medicinska) ljekovita mast  
mast; masnotija mast  
mast; salo životinjska mast  

1 2