... Rječnik | maslac | puter | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

maslac puter  
mastan, uljast mrsen  
mašta imaginacija; fantazija  
mastan mrsen  
mast mast; masnotija  
maska maska  
masaža masaža  
masovno odlaženje masovno zaminuvawe  
masa; pašteta, masa masa; mnoštvo; pašteta; testo  
masivan masiven  
maslina maslinka  
mastan, uljast mrsen  
mašta, fantazija; sprava mecta; fantazija; aparat; naprava  

Makedonski rječnik

masa stol  
masa; mnoštvo; pašteta; testo masa; pašteta, masa  
masaža masaža  
masiven masivan  
maska maska  
maški; maški rod; mažestven muški, muški rod; muževan  
maskira; se maskira; prestoruva; se prestoruva prerušiti, prikriti  
maško dete djecak  
maško; mažjak mužjak, muškarac  
maslinka maslina  
maslo za ložewe loživo ulje  
masovno zaminuvawe masovno odlaženje  
mast(medicinska) ljekovita mast  
mast; masnotija mast  
mast; salo životinjska mast  

1 2