... Rječnik | kritika, sud, prigovaranje | kritika; sud | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

kritika, sud, prigovaranje kritika; sud  
kritizirati, izreci sud kritikuva  

Makedonski rječnik

kritika; sud kritika, sud, prigovaranje  
kritikuva kritizirati, izreci sud