Unesi riječ

Domaći

suton samrak  
smece; otpad smet; otpadoci; otpadok  
skracivanje, kratica skratuvawe; kratenka  
sploštiti, izgladiti spleskuva; izramnuva  
smanjiti (se), opadati; omršavjeti; skinuti, ukloniti; odstraniti, premjestiti opada; namaluva; se namaluva; oslabuva; otstranuva; simnuva; premestuva  
stanjiti se, smršaviti se istencuva; oslabuva  
sudariti se, srušiti se krši; se krši; sudruva; se sudruva  
sliciti lici (na)  
slican; istovrstan slicen  
sklonost, slicnost; slicnost sklonost; privrzanost; slicnost  
sadašnji; aktualan, tekuci segašen; aktuelen  
svi site; s   
sam, jedini; osamljen sam; osamen; edinstven  
sav celiot; siot  
star, drevan; star po godinama; drevan, negdašnji; star dreven; star (po godini); star  

Makedonski rječnik

samrak suton  
sueveren praznovjeran  
smet; otpadoci; otpadok smece; otpad  
sobranie zastupnicki dom  
skratuvawe; kratenka skracivanje, kratica  
sosema; bezuslovno apsolutno, bezuvjetno  
se povlekuva; dava ostavka abdicirati, odreci se  
spleskuva; izramnuva sploštiti, izgladiti  
se odlepuva odlijepiti se  
se istencuva; oslabuva stanjiti se, smršaviti  
se dvoi granati se, rašljati se  
slicen slican; istovrstan  
sklonost; privrzanost; slicnost sklonost, slicnost; slicnost  
segašen; aktuelen sadašnji; aktualan, tekuci  
site; s  svi  

1 2 3 4 5 62