... Rječnik | sebican | sebicen | Makedonski rječnik
Unesi riječ

Domaći

sebican sebicen  
šecer šecer  
sedam sedum  
sedamdeset sedumdeset  
sedamnaest sedumnaeset  
sedativ, sredstvo za umirenje; sredstvo za umirenje sedativ; sredstvo za smiruvawe  
sedlo; hrbat sedlo; planinsko sedlo  
sef (blagajna) sef; kasa  
šef, poslodavac šef; rabotodavac  
šef, poslodavac šef; rabotodavac  
seizmicki seizmicki  
seks pol  
seksualan polov; seksualen  
seksualnost, spolnost polovost; seksualnost  
sekta sekta  

Makedonski rječnik

se povlekuva; dava ostavka abdicirati, odreci se  
se odlepuva odlijepiti se  
se istencuva; oslabuva stanjiti se, smršaviti  
se dvoi granati se, rašljati se  
segašen; aktuelen sadašnji; aktualan, tekuci  
se poprava; se korigira; poprava; korigira; se menuva; se promenuva; menuva; promenuva popraviti, ispraviti; promijeniti (se)  
se plaši bojati se  
se razdenuva svitati, svanuti  
se gadi ogaditi, izazvati mucninu  
se natrupuva; natrupuva; se nasobira; nasobira nagomilati, nakupiti; skupiti  
se oblekuva; oblekuva; doteruva; se doteruva odjenuti, obuci; obuci se u kostime, maskirati  
se usidruva; usidruva; vložuva (pari) privezati, usidriti; uložiti (novac)  
se prilagoduva (kon) prilagoditi se  
se soedinuva; se priklucuva; se pridružuva(povtorno) spojiti se; prikljuciti se; opet se pridružiti  
se kreva dizati se  

1 2 3 4 5 14