... Rječnik | se | može i spavati; ležaljka za ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

se može i spavati; ležaljka za spavanje  
Se kem. kratica za silicij  
se non e vero, e ben tronato (tal.) ako nije istinito, ipak je dobro izmišljeno  
seansa (fr. séance) sjedenje, zasjedanje; sjedenje kao model (pred slikarom, kiparom); osobito: spiritistièki sastanak na kojoj medij posreduje izmeðu nazoènih i duhova  
šebat (hebr. schebath) jedanaesti mjesec u židovskom kalendaru, = veljaèa  
seboreja (lat. sebum loj, grè. rheo teèem, curim) med. perutanje kože s pretjeranim izluèivanjem masti  
sec èit. sek (fr.) fino pjenušavo vino s 1,2% šeæera  
secati (njem. setzen) igrati lutriju, kladiti se na nešto  
secco èit. seko (tal. secco, fr. sec, lat. siccus) suh, osušen; slikati al secco (tal.) slikati na suhoj podlozi  
secer (njem. Setzer) tisk. slagar, slovoslagar  
ŠEĆERNA REPA zeljasta biljka keja se najviše uzgaja uumjereno toplim predjelima radi dobivanja šećeraiz zadebljanog korijena.  
ŠEĆERNA TRSKA višegodišnjazeljasta biljka iz porodicetrava. Uzgaja se u tropskim krajevima radi dobivanjašećera iz stabljike.  
secesija (lat. secessio seoba) odvajanje, politièko odcjepljenje, otpadništvo; u suvremenom slikarstvu: naziv za umjetnièki smjer jedne skupine slikara koji su se potpuno odvojili od predstavnika starijeg smjera u shvaæanju i tehnici  
secesionisti (lat. secessio) mn. 1. slik. pristaše (ili: predstavnici) secesije; 2. pristaše skupine (ideološke, politièke i si.) koji su se odvojili od neke veæe cjeline  
secessio plebis (lat.) iseljenje naroda  

1 2 3 4 5 31