Unesi riječ

Domaći

May-Grünwaldov rastvor V. rastvor  
Mayerovi talasi Talasi koji se zapažaju na krivulji registrovanja krvnog pritiska pored pulsnih talasa i talasa prouzrokovanih dijsajnim pokretima. Traju oko 25 sek., a nastaju kao posljedica promjena u nervnim centrima koji kontrolišu širinu sudova, zbog čega se nazivaju i vazomotoričnim talasima.  

1 6 7 8