Unesi riječ

Domaći

MA Miliamper, jedinica za mjerenje jačine električne struje. Hiljaditi dio ampera: mA ) 10-3 A = 1/1.000 A = 0,001 A.  
Mac-Burneyova tačka Mjesto bola u apendicitisu koje se određuje pritiskom na mjesto udaljeno 5 cm od prednje bedrene bodlje (spina iliaca ant. Sup.), a na liniji koja spaja ovu sa pupkom.  
Mac. Skraćeno od macera (maceriraj) ili od maceratio (maceriranje) ili od maceratum (macerat).  
Maceracija Maceratio.  
Maceracioni preparati Anatomski preparati koji se dobivaju otklanjanjem nepotrebnih tkiva ili, ubrzanim načinom, pomoću tople vode ili iskuhavanje, npr. kostiju, ili se dobivaju ubrizgavanjem čvrstih materija.  
Maceratio Maceracija, razmekšavanje neke čvrste materije ili tkiva kvašenjem; (1) patološko razmekšavanje tkiva pod uticajem tkivnih fermenata, (2) (farm.) potapanje neke droge u vodu sobne temperature, pri čemu se u toku više sati razmekšanjem te droge dobiva njen ekstrakt, macerat.  
Macewenova operacija V. operacija  
Macheova jedinica (ME), količina emanacije koja održava jonizacionu struju zasićena od 1/1.000 dijela elektrostatičke jedinice elektriciteta u sekundu (bez svojih proizvoda raspadanja).  
Macro- Makro- u složenicama označava da je nešto veliko. Npr. macroglosia, uvećanje jezika. V. složenice pod makro-.  
Macrocheilia Makroheilija, pretjerane dimenzije obiju usana ili samo jedne. Etiološki činioci su različiti (heilitis, angiomi, alergija, posljedice traume), a prema tome i liječenje.  
Macroglobulinaemia Mikroglobulinemija; maligno oboljenje retikuloendotelskog sistema pri kome se u patološkim limfo-plazmocitima u kostnoj srži stvaraju velike količine gama-globulina velike molekulske težine. Krvarenja, otok limfnih žlijezda i kaheksija čine glavne znake bolesti. Sin. Waldenstrőmova bolest.  
Macroglossia Makroglosija, jednoliko ili nejednoliko uvećanje jezika, katkad toliko da on ne može da se smjesti u usnu duplju.  
Macromelia Makromelija, patološka dužina ekstremiteta.  
Macronymphia V. makronimfija  
Macrophallia Makrofalija, prekomjerna veličina muškog uda. U pripadnika bijele rase muški ud u erekciji izuzetno je veći od 20 cm.  

1 2 3 4 5 8