Unesi riječ

Domaći

tandem Tandem  

Njemački rječnik

Tandem jedan iza drugog  
Tandem kaskadna veza  
Tandem kaskadni spoj  
Tandem tandem  
tandem uzastopni  
Tandem zaprega