Unesi riječ

Domaći

tandem (engl., fr. tandem)1. lake otvorene dvokolice sa dva konja koji su upregnuti jedan ispred drugog; 2. biciklsa dva sjedala jedno iza drugog;3.  teh. sustav motora sa dva cilindrajedan iza drugog