Unesi riječ

Domaći

angina (lat. angere suziti,stijesniti, angina) med. grlobolja, upala krajnika ili ždrijela  
angina pectoris čit. angina pektoris (lat.) med. stezanjei jaki bolovi u predjelu srca; pektoralna angina