... Rječnik | import | (lat. importareuvoziti, uvesti... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

import (lat. importareuvoziti, uvesti, engl. import) trg. uvoz, uvozna trgovina; uvezena roba; supr. export  
importacija (lat. importatio)trg. uvoženje(robe iz inozemstva), uvoz; donošenje sa strane (mode, obièaja, navika i si.)  
importirati (lat. importare) trg. uvoziti stranu robu na domaæa tržišta, baviti se uvoznom trgovinom, tj. uvozom robe koja nije proizvedena ili se ne proizvodi u zemlji; donositi sa strane, npr. modu, navike, obièaje; supr. eksportirati