Unesi riječ

Domaći

kontrolirati (fr. contröler)pregledati (rad, raèune i si.); nadgledati, nadzirati, motriti na (koga ili što); unositi u kontrolnu knjigu