Unesi riječ

Domaći

Nestor (grè. Nestor) mit. sin Helejev, kralj u Pilu, poznat posvojoj mudrosti i velikom iskustvu; udubokoj starosti sudjelovao uTrojanskom ratu i svima služio kaoodlièan savjetodavac; otud: mudar, iskusan i èastan starac, najstariji i najiskusniji meðu sebi ravn  
nestorijanci pristaše carigradskogpatrijarhaNestorija koji je, 431. g. zbog svog nauèavanja o dvjema odvojenim prirodama IsusaKrista, božanskoj i ljudskoj, kao heretik svrgnut sa svojeg položaja iprotjeran  
nestorijanizam teol. nauèavanje carigradskog patrijarhaNestorija koje je kršæ. Crkvaproglasila i osudila kao heretièko; v.nestorijanci  
nestoterapija (grè. nesteiapošæenje, therapeialijeèenje) med. v. nestrij atrij a