... Rječnik | akrobacija | acrobazia | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

akrobacija acrobazia  
akrobat/kinja acrobata  
akrilni acrilico  
aktivan, djelatan attivo(a)  
akupunktura agopuntura  
akustika acustica  
alarm, uzbuna allarme  
album album  
alkoholizam alcolismo  
alkohol alcol; alcool; alcolico  
alergija allergia  
alopatija allopatia  
abeceda alfabeto  
aluminij alluminio  
amater dilettante  

Italijanski rječnik

andare a prendere poći (po) i donijeti  
auscultare preslušavati  
addestrare dresirati  
abolire; sopprimere ukinuti; svladati, potisnuti  
attenuare stanjiti se, smršaviti  
abbrutire iscrpsti, izmoriti  
abortire; derivare pobaciti; biti nošen, nagomilavati se  
alternare alternirati, izmjenjivati  
asciugare brisati  
asse osovina  
attenzione; attento; stima pazi!; ugled, poštovanje  
addizione; somma dodatak, zbroj  
arteria arterija, žila kucavica  
aggettivo pridjev  
aquila orao  

1 2 3 4 5 392