... Rječnik | arhitekt, graditelj | architetto | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

arhitekt, graditelj architetto  
arhiv archivi  
arena, borilište arena  
argument, prepiranje argomento  
aritmetika aritmetica  
aroma, miris aroma  
aranžirati, poredati sistemare  
arsenal, oružana arsenale  
arterija, žila kucavica arteria  
artritis, upala zglobova artrosi  
asfalt bitume  
aspirin aspirina  
asistent/asistentica assistente  
asortiman, skup stvari assortimento  
astma, sipnja asma  

Italijanski rječnik

alfabeto abeceda  
alpinista planinar  
antico(a); anziano(a); vecchio(a) star, drevan; star po godinama; drevan, negdašnji; star  
alternativo(a) izmjenični  
antiquato(a); desueto; passato di moda izvan upotrebe; staromodan, starinski  
alluminio aluminij  
amnistia amnestija, opće pomilovanje  
ampiezza amplituda  
amputare amputirati, odsjeći  
analogo(a) analogan, sličan  
analisi analiza, raščlamba  
analizzare analizirati, raščlaniti  
ananas ananas  
anarchia anarhija, bezvlađe  
anatomia anatomija  

1 2 3 4 5 392