... Rječnik | abruptness | isprekidanost | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

abruptness isprekidanost  
abysm ambis  
acacia bagrem  
Accademia di Belle Arti Umjetnicka akademija  
Accedi prijavljivati  
accelerare il užurbati ako  
acceleratore akcelerator  
accetta esattamente prihvati Tacna  
accettare la prihvatiti ako  
Acciaio celicni  
acciaio oceliciti  
acciaio celicna volja  
Acciaio Calcestruzzo celicni beton  
accoglienza presso il castello prijem u Dvorce  
Account bilans  

Italijanski rječnik

A uz  
A uzmicati  
A vršiti  
A za  
A zabilježiti  
A zapisati  
A zatvoriti  
A završne  
A zazidati otvor  
A štrajkati  
A bobina smotati  
a bordo na brodu  
A bordo cijelom dužinom  
A bordo na palubi  
A bordo na palubu  

1 2 3 4 5 392