... Rječnik | amnestija, opće pomilovanje | amnistia | Italijanski rječnik
Unesi riječ

Domaći

amnestija, opće pomilovanje amnistia  
amplituda ampiezza  
amputirati, odsjeći amputare  
analogan, sličan analogo(a)  
analiza, raščlamba analisi  
analizirati, raščlaniti analizzare  
ananas ananas  
anarhija, bezvlađe anarchia  
anatomija anatomia  
anegdota aneddoto  
angina angina; tonsillite  
autoprikolica rimorchio  
anomalija, nepravilnost anomalia  
anoniman, nepoznat anonimo(a)  
anonimnost anonimato  

Italijanski rječnik

aristocratico(a) aristokrat, plemić  
ammiraglio admiral  
adottare adoptirati, posvojiti  
avverbio prilog  
agenzia agencija, zavod  
agente agent, posrednik  
aggressione napadaj, agresija  
agonia agonija, smrtna muka  
antenati preci  
affinitù; somiglianza sklonost, sličnost; sličnost  
antenato(a) predak, pradjed  
accademia akademija  
acrobazia akrobacija  
acrobata akrobat/kinja  
acrilico akrilni  

1 2 3 4 5 392