... Rječnik | skracivanje, kratica | abreviatura | Španjolski rječnik
Unesi riječ

Domaći

skracivanje, kratica abreviatura