Unesi riječ

Engleski rječnik

single pojedinačan  
single jednostruk  
single sam  
single neudata  
single pojedini  
single samo jedan  
Single Administrative Document Jedinstvena carinska deklaracija  
single bed krevet za jednoga  
single berth cabin jednokrevetna kabina  
single bottom jednostruko brodsko dno  
single bottom brod bez dvodna  
single bottom ship brod s jednostrukim dnom  
single bottom ship brod bez dvodna  
single breasted jednoredan  
single cabin kabina (jednokrevetna)  

1 2 3 4 5 10