Unesi riječ

Domaći

Izbljuvak V. vomitus  
Izbor zanimanja Odabiranje zanimanja koja najbolje odgovaraju psihičkim i somatskim osobinama pojedinaca. Postoje specijalizovane ustanove koje tome služe – savjetovališta za izbor zanimanja, u kojima pored ljekara radne psiholozi i tehničari. Radeći združeno, oni procjenjuju psihosomatske kvalitete pojedinaca i osobenosti, odnosno «zahtjeve» pojedinih radnih mjesta. Ako između navedenih kvaliteta postoji nesklad, pristupa se profesionalnoj selekciji pri kojoj se osobe s morbidnim manifestacijama, odnosno one koje nisu uspjele da se adaptiraju na određne uslove rada, prevode na za njih povoljnija radna mjesta i to s prekvalifikacijama ili bez njih (v. readukacija i rehabilitacija). Uloga ljekara u izboru zanimanja je delikatna i nezamjenljiva, jer se često radi o otkrivanju skrivenih morbidnih manifestacija.  
Izmet V. faeces  
Izmjena materija Promet materija u organizmu. V. metabolizam.  
Izmjena tvari V. metabolizam  
Izo- V. isto-  
Izoaglutinin Izoantitijelo koje može da aglutiniše eritrocite drugih osoba iste vrste, sem sopstvene eritrocite. I. se mogu razviti prirodno (normizoaglutinini) ili putem vještačke imunizacije (imunoizoaglutinini). Npr., krvni serum osoba koje pripadaju krvnoj grupi A sadrži normizoaglutinin, koji aglutiniše eritrocite osoba koje pripadaju krvnoj grupi B.  
Izoantigeni Antigeni koji djeluju kao takvi čak i u organizmu iste životinjske vrste koja iz sadrži, a odgovarajuća antitijela su izoantitijela.  
Izoantitijela Antitijela koja reaguju s antigenima koji postoje u raznim jedinkama iste vrste kojoj pripada u organizam u kome se javljaju izoantitijela. Na osnovu izoantitijela (i odgovarajućih antigena) vrši se podjela na razne krvne grupe. V. izoaglutinin.  
Izobare Linije koje na meteorološkim kartama spajaju mjesta jednakog pritiska. V. izoterme.  
Izodinamija V. Rubnerov zakon  
Izodinamski ekvivalent V. ekvivalent  
Izoelektrična linija V. elektrokardiogram  
Izoelektrična tačka PH pri kome je koncentracija katjona i anjona na koje može da disosuje neko amfoterno jedinjenje jednaka i pri kome nema kretanja jona. Rastvorljivost amfoternih elektrolita na izoelektričnoj tački je najmanja.  
Izofan-insulin Jedna od modifikacija insulina čije dejstvo sporije nastupa od dejstva običnog insulina, ali duže traje.  

1 2 3