... Rječnik | danac | Dän | Njemački rječnik
Unesi riječ

Domaći

danac Dän  
danak Zins  
danas Heute  
danas navečer heute abend  
danguba Schnecke  
danguba stoße  
dangubiti spielen  
dangubiti trödel  
dankinja Dän  
danska doga Dän  
danski dänisc  
danski jezik dänisc  
dapače nein  
dar anbietend  
dar Berufung  

Njemački rječnik

damit nicht iz straha da  
damit nicht kako ne bi  
Damm bedem  
Damm brežuljak  
Damm glavica  
Damm mostić  
Damm nasip  
Damm pločnik  
Damm prijem u dvorc  
Damm put  
Dämmer sumrak  
dämmer svanjivati  
Dämmer svitanje  
Dämmer zora  
dämmern smračiti se  

1 6 7 8 9 10 21