... Rječnik | da capo | čit. da kapo (tal.)glaz. ispo... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

da capo čit. da kapo (tal.)glaz. ispočetka, iznova, tj. cijelu glazbenu partiju ponoviti do tog znaka  
Dačani stanovnici Dacije(nekadašnje rimske provincije na području današnje Rumunjske)  
Dachau čit. Dahau (njem.)nacistički koncentracijski logor u Bavarskoj, poznat po okrutnostima; usp. Buchenwald, Auschwitz  
dacija (tal. dazio) carina,daća, porez, danak  
dacit eruptivna površinskastijena, andezit u kojem ima kvarca  
dada (tur.) majka, sestra,ili uopće starija žena; naziv odmila za dadilju  
dadaizam prema dječjem tepanjudada nazvani smjer u književnosti i likovnoj umjetnosti koji obrađuje teme izpodručja besmislenoga, primitivnoga i si. ira poseban način  
dadilja (tur. dada, dady)dojilja; žena koja čuva djecu; guvernanta  
DADILJA žensko licekoje čuva djecu kojoj nije majka. Ponekad jeistovremeno i dojilja. Ovaj pojam se upotrebljava i u značenjuguvernante.  
dadžaz (etiop.) v. dadžazmač  
dadžazmač (etiop.) titula uetiopskoj vojsci,manja od titule ras, a znači što i general; također: zapovjednik pokrajine; upotrebljava se obično u skraćenom obliku: dadžaz  
Dafha mit. Nimfa koju jeApolon pretvorio u lovor, kći riječnoga boga Peneja  
dafhomantija (grč. dafne lovor,manteia)proricanje iz lovorove grane bačene u vatru  
dafina (grč. dafne)lovorika, lovorovo drvo  
dafizam irski fašizam (nazivpo prezimenu generala O'Duffyja)  

1 2 3 4 5 10