Unesi riječ

Domaći

pali (u ratu) decaído(a)  
pazi!; ugled, poštovanje cuidado; estima  
pažnja, pozornost; istancanost, pažnja atención a(en); delicadeza  
pamuk algodón  
para vapor  
palac pulgar  
paluba puente  
para vapor  
pasti na ispitu suspender  
pakirati, spakirati; omotati empaquetar; envolver  
patka pato  
padavica epilepsia  
pasti; smanjiti se, opadati caer; bajar  
padobran paracaídas  
paprat helecho  

Španjolski rječnik

paciencia strpljenje  
paciente strpljiv  
Pacífico Tihi ocean, Pacifik  
pacífico(a); apacible miran; tih  
pacto ugovor, pakt  
padre otac  
padres roditelji  
padrino krsni kum  
paga; remuneración; salario placa; nagrada, naplata  
pagar; liquidar platiti; platiti, izravnati  
página; lado; cara stranica; stranica, strana; strana, pogled  
pago; abono placanje, isplata  
país; campo; tierra; territorio država, zemlja; selo, priroda; kopno, zemlja; teritorij  
paisaje pejsaž, krajobraz  
paja slama  

1 2 3 4 5 11